Evenementen

Veiligheid als vanzelfsprekendheid!

Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van je evenement. De Gemeente eist in sommige gevallen een vergunning en/of een veiligheidsplan. Op last van de Brandweer dient de organisatie te voldoen aan de voorgeschreven brandveiligheidseisen. De medewerkers van Prefense Safety kunnen u als organisatie helpen met de controle op de uitvoering hiervan.

Voorbeelden

  • Inzet van een Heetwerkwacht t.b.v. het preventief toezichthouden bij een festival. Veelal is bij festivals een grote hoeveelheid (tijdelijke) elektrische voorzieningen geplaatst, waarbij er bij een onjuiste aansluiting of werking een verhoogd risico op brand ontstaat. Dit zelfde risico geldt voor het toestaan en gebruik van de bijvoorbeeld bakkramen en het gebruik van vuurwerk tijdens uw evenement.
  • Inzet van een Brand- / Veiligheidswacht voor de controle op het vrijhouden van de nooduitgangen en/of toegangswegen t.b.v. de hulpdiensten.
  • Inzet van een Brand- / Veiligheidswacht t.b.v. het toezien op het vrijhouden van brandkranen en blusleidingen.