Middelbare Veiligheidskundige (MVK)

Veiligheid als vanzelfsprekendheid!

De Middelbaar Veiligheidskundigen van Prefense Safety bieden advies op het gebied van veiligheid en verkleinen van risico’s, analyseren trends van afwijkingen en/of bedrijfsongevallen en dragen d.m.v. training van de medewerkers bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn.

Onze veiligheidskundigen zijn gespecialiseerd in het (mede) uitvoeren van de RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie), werkplekinspecties, (gas)metingen en controle van de naleving van de werkvergunning / TRA.

Tevens geven zijn voorlichtingsbijeenkomsten, zijn verantwoordelijk voor toolbox meetings en doen op verzoek verbetervoorstellen / aanbevelingen richting de opdrachtgever op het gebied van safety. Hierdoor kan iedereen veilig aan het werk én veilig weer naar huis.

Onze Middelbaar Veiligheidskundigen beschikken (minimaal) over onderstaande kwalificaties;

  • Diploma Middelbaar Veiligheidskundige
  • Geldig certificaat ‘werken als Buitenwacht’
  • Geldig certificaat ‘Kleine Blusmiddelen en Watervoerende armaturen’
  • Geldig certificaat ‘Gasmeten EX-OX-TOX’
  • VCA
  • Aanvullende veiligheidsinstructies van de opdrachtgever